Aktualności

Informacje o ostatnich wydarzeniach w firmie.

Zarząd OT Rail sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, udostępnia – bezpłatnie do publicznej wiadomości – uzgodniony w dniu 31 października 2017 r. plan połączenia OT Rail sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (spółka przejmująca) ze spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach(spółka przejmowana) Kliknij aby dowiedzieć się więcej.>Dowiedz się więcej. Otwórz dokument.

Dokument. Plan połączenia spółek.