Przepisy AVV

Poniżej zamieszczamy zbiór przepisów międzynarodowych obowiązujących w eksploatacji i utrzymaniu wagonów towarowych